Monthly Archives: فوریه 2014

You are here:

تکنیک نوین؛ کاربرد ابزارهای فراصوت در جراحی پلاستیک بینی

Ultrasonic-instrument

طبق گزارش چاپ شده در سپتامبر 2011 در مجله Archives of Facial Plastic Surgery، دستگاه مکنده فراصوت که از امواج صوتی برای برداشتن استخوان، بدون آسیب به بافت‌های نرم و غشاهای موکوزی اطراف آن استفاده می‌کند می‌تواند به عنوان یک ابزار مفید در جراحی پلاستیک بینی کاربرد داشته باشد. جراحان، طی عمل پلاستیک بینی از…